Likvidace následků silné bouřky

Dne 21. 6. 2024 v 20:42 byla jednotka povolána k odstranění spadeného stromu směrem na Olomučany. Pomocí MŘP strom odstraněn a komunikace zprůjezdněna. Poté kontrola úseku po pilu v Olomučanech a zpět na Rudici. Odstraněno několik menších větví. V obci kontrola areálu „Pod lipou“ zjištěn poškozen velký stan. Provedli jsme stažení stanu kurtnou a zapáskování místa.

Dne 22. 6. 2024 v 8:37 jednotka vyslána k odstranění spadených stromů u Křtin. Cestou k zásahu jednotka odvolána.

V 9:00 byl jednotce opět vyhlášen poplach k čerpání vody ve Křtinách.  Jednotka cestou k zásahu zastavila u dopravní nehody na převážce. Tuto situaci oznámila na KOPIS a po průzkumu a protipožárním opatření na vozidlech. Pokračovala k původní události.

Ve Křtinách se jednalo o zatopený sklep cca 0,5m vody, který byl pomocí kalového čerpadla vyčerpán.
V kategorii: 2024, Aktuality, Zásahy

Komentáře jsou uzavřeny.