Historie a současnost sboru

Rudický Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1888.
Zakladatelem byl pan Antonín Buryška.

Antonín Buryška a další členové

Antonín BuryškaSbor z roku 1904

Dobrovolný hasičský sbor v naší obci byl založen v roce 1887, ale k 1. 1. 1888 byl řádně zaregistrován c. k. hejtmanstvím v Boskovicích. K jeho založení došlo na popud mladého rudického učitele Antonína Buryšky, který od založení vykonával funkci místonáčelníka.

V době založení počítal hasičský sbor 31 členů a za období jednoho roku se rozrostl na 42 členů . Za dobrou činnost tohoto mladého sboru mu bylo c. k. hejtmanstvím v Boskovicích uděleno dvakrát uznání.

Za rok po ustavení byla zřízena hasičská Pohorská župa č. 21 se sídlem v Krásensku, jejíž součástí se stal také náš sbor, který zde měl i svého zástupce. Byl jím Antonín Nejezchleb, č. p. 44.

Od svého založení pracoval hasičský sbor s obecní stříkačkou, která byla pro obec zakoupena již v roce 1862 a sloužila svému účelu celých 34 roků, tj. až do roku 1896, kdy byla zakoupena nová stříkačka od firmy Smejkal z Prahy.

V roce 1891, kdy byl do Prahy svolán sjezd hasičstva, byl náš sbor zastoupen třemi členy. Ku prospěchu celé obce byla v roce 1892 založena hasičská hudba, která spolupracovala s rudickými horníky. V této době se také hasičský sbor úspěšně podílí na kulturním životě v obci. Dochází k rozvoji ochotnického divadelnictví. Za účinkování hasičské hudby jsou pořádány také taneční zábavy a z jejich finančního zisku pak dochází ke zlepšení technického vybavení sboru.

Současnost:

Počet členů: 50, z toho 4 ženy, 8 dorostenců a 5 žáků.

Složení výboru SDH Rudice
Na období 2010 – 2014

Starosta: Vlastimil Jeřábek
Náměstek starosty: Josef Kuchař
Velitel: Miloš Plch
Zástupce velitele: Jaroslav Weiter
Referent prevence: Vladimír Pokladník
Vedoucí mládeže: Milan Zouhar

Členové výboru:

Martin Mužík
Vladimír Buchta
Jan Ševčík

Další funkce:

Hospodář: Josef Kuchař
Strojník: Vlastimil Jeřábek

Zásahová jednotka:

Urbánek Filip velitel
Jeřábek Petr velitel dr.
Zouhar Kamil velitel dr.
Jeřábek Vlastimil strojník
Jeřábek Martin strojník
Pokladník Robert člen
Pokladník Vladimír člen
Zouhar Milan člen
Weiter Jaroslav člen
Kačer Vladislav člen
Kocman Alois člen
Šebela Roman člen

Technika jednotky:

T 805 – veterán
Renault Master 2,8 TDI 8 + 1 osob
PS 12 – zásah
PS 18 – sport
Plovoucí čerpadla – GXV 160 – Honda 900 l/min

GSV 190 – PH 800-1200 l/min
Elektrocentrála HERON – EGM 60 AVR 6000W

Kalové čerpadlo – AS 215/230v – hadice C

Motorová pila – STIHL 341
Uzamykatelný přívěs na PS

Aktivity SDH:

SDH Rudice zajišťuje nebo pomáhá zajišťovat řadu kulturních, společenských a sportovních akcí v obci: Hasičský ples, pálení čarodějnic, oslavy osvobození, vatru a lampiónový průvod v květnu, sportovní odpoledne na požární nádrži, taneční večery v Sadu pod lípou, soutěže, Vinobraní, Vehicle Cup a další aktivity podle plánu činnosti.

SDH vlastní videokameru a studio pro střih. Každá aktivita je zdokumentována a promítána občanům. Kameramanem je Petr Jeřábek.

Email: sdhrudice@seznam.cz


Komentáře jsou uzavřeny.