Historie a současnost sboru

Rudický Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1888.
Zakladatelem byl pan Antonín Buryška.

Antonín Buryška a další členové

Antonín BuryškaSbor z roku 1904

Dobrovolný hasičský sbor v naší obci byl založen v roce 1887, ale k 1. 1. 1888 byl řádně zaregistrován c. k. hejtmanstvím v Boskovicích. K jeho založení došlo na popud mladého rudického učitele Antonína Buryšky, který od založení vykonával funkci místonáčelníka.

V době založení počítal hasičský sbor 31 členů a za období jednoho roku se rozrostl na 42 členů . Za dobrou činnost tohoto mladého sboru mu bylo c. k. hejtmanstvím v Boskovicích uděleno dvakrát uznání.

Za rok po ustavení byla zřízena hasičská Pohorská župa č. 21 se sídlem v Krásensku, jejíž součástí se stal také náš sbor, který zde měl i svého zástupce. Byl jím Antonín Nejezchleb, č. p. 44.

Od svého založení pracoval hasičský sbor s obecní stříkačkou, která byla pro obec zakoupena již v roce 1862 a sloužila svému účelu celých 34 roků, tj. až do roku 1896, kdy byla zakoupena nová stříkačka od firmy Smejkal z Prahy.

V roce 1891, kdy byl do Prahy svolán sjezd hasičstva, byl náš sbor zastoupen třemi členy. Ku prospěchu celé obce byla v roce 1892 založena hasičská hudba, která spolupracovala s rudickými horníky. V této době se také hasičský sbor úspěšně podílí na kulturním životě v obci. Dochází k rozvoji ochotnického divadelnictví. Za účinkování hasičské hudby jsou pořádány také taneční zábavy a z jejich finančního zisku pak dochází ke zlepšení technického vybavení sboru.

Současnost:

Slavnostním otevření nové stanice Jednotky sboru dobrovolných hasičů Rudice a Speleologické záchranné služby ČSS – stanice Morava.

Sobota 20. května 2017

Sbor dobrovolných hasičů v Rudici fungoval dlouhá léta v již v nevyhovujících prostorách a Speleologická záchranná služba měla díky obci Rudice malý sklad v areálu hospodářských budov obecního úřadu po několika změnách místa v nevyhovujících prostorách na Punkevních jeskyních či útulně na Macoše. Myšlenka společné stanice opravou staré hospodářské budovy v tomto areálu vznikla někdy v roce 2005. Díky dlouhým jednáním se nakonec podařilo získat podporu Jihomoravského kraje, který tento projekt podpořil. Po zpracování projektové dokumentace a všech formalit byla stavba zahájena v minulém roce 13.června 2016 s termínem dokončení listopadu téhož roku. Bohužel díky následně postupně zjišťované špatné statice budovy a téměř celou náhradou původní budovy byl konečný termín stanoven na 28.února 2017, který byl dodržen. Průběh stavby trochu zanikal ve stínu staveb, které v obci Rudici probíhali či se dokončovali – stavba splaškové kanalizace, oprava vodovodu, kabelizace NN a VO či oprava povrchů komunikací v celkové hodnotě téměř 100 mil. Korun!

Náklady na stavbu stanice se vyšplhaly na pouhých 3 960.000,- Kč. Z toho 3 000 000,- Kč bylo uhrazeno díky podpoře a dotaci Jihomoravského kraje.

Současná budova, kterou zde vidíte, ctí hmotu původní stoleté kamenné stodoly s prvky moderní a funkční ekonomické architektury jako jsou např. přiznané betonové stropy či snadno udržovatelné leštěné podlahy, střídmý vzhled atd.

Věřím, že rozumně investované veřejné finance budou sloužit jako pomoc potřebným. Rudičtí hasiči mají svoji vytouženou a funkční zbrojnici, Speleologická záchranná služba důstojné prostory a obec účelně opravený svůj chátrající majetek.

Symbióza zde spojených záchranných složek a efektivita tohoto spojení se prokázala v posledních 12 měsících, kdy tyto týmy společně s ostatními složkami integrovaného záchranného systému, především s profesionály z Hasičského záchranného sboru, zachránily na 6 lidských životů při čtyřech kvalifikovaných záchranných akcích, kdy obec Rudice skýtá ideální polohu přímo v geografického středu Moravského krasu.

Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří pomohli s realizací tohoto smysluplného projektu, chtěl bych poděkovat rudickým hasičům a členům SZS za přípravu dnešního dne, v uvozovkám drobnějším sponzorům dnešní akce či vybavení stanice jako je ateliér Zeta, Klíčservis Hégr, společnosti Amberg Ing., Společnosti SMK pro Moravský kras,Rudické jeskyňářské skupině, rakouským přátelům a především obci Rudici.

 

Složení výboru SDH Rudice 2020 -2025
Starosta – Vlastimil Jeřábek
Náměstek starosty – Ing.Jaroslav Weiter
Hospodář – Filip Urbánek
Referent prevence – Vladimír Pokladník
Vedoucí kolektivu MH – Milan Zouhar
Revizor – Ing.Vítězslav Pernica
Členi výboru:
Ing. Alois Kocman
Ing.Pavel Ševčík
Jíří Konečný

Počet členů celkem: 49

Zásahová jednotka:

Zouhar Kamil velitel
Jeřábek Petr velitel dr.
Urbánek Filip velitel dr.
Jeřábek Vlastimil strojník
Jeřábek Martin strojník
Daniel Formánek strojník
Zouhar Milan strojník
Koukola Lukáš člen
Weiter Jaroslav člen
Kocman Alois člen
Ševčík Pavel člen

Aktivity SDH:

SDH Rudice zajišťuje nebo pomáhá zajišťovat řadu kulturních, společenských a sportovních akcí v obci: Hasičský ples, pálení čarodějnic, oslavy osvobození, vatru a lampiónový průvod v květnu, sportovní odpoledne na požární nádrži, taneční večery v Sadu pod lípou, soutěže, Vinobraní, Vehicle Cup a další aktivity podle plánu činnosti.

SDH vlastní videokameru a studio pro střih. Každá aktivita je zdokumentována a promítána občanům. Kameramanem je Petr Jeřábek.

Email: sdhrudice@seznam.cz


Komentáře jsou uzavřeny.