Likvidace následků silné bouřky

Dne 21. 6. 2024 v 20:42 byla jednotka povolána k odstranění spadeného stromu směrem na Olomučany. Pomocí MŘP strom odstraněn a komunikace zprůjezdněna. Poté kontrola úseku po pilu v Olomučanech a zpět na Rudici. Odstraněno několik menších větví. V obci kontrola areálu „Pod lipou“ zjištěn poškozen velký stan. Provedli jsme stažení stanu kurtnou a zapáskování [...]

V kategorii: 2024, Aktuality, Zásahy | No Comments

Otevření bytu v Rudici

Dne 2. 5. 2024 v 9:35 vyjela jednotka na žádost KOPIS k otevření bytu v Rudici. Ve spolupráci se stanicí HZS Blansko se podařilo dostat do bytu a zvednout nezraněnou osobu zpět na postel.
Jednotky:
CHS Blansko
SDH Rudice

V kategorii: 2024, Aktuality, Zásahy | No Comments

Spadený strom na silnici Rudice-Olomučany

Dne 23.  12. 2023 v 5:45 byla jednotka povolána k odstranění spadeného stromu směrem na Olomučany. Na místě zjištěno, že se jedná o pád dvou stromů přes celou vozovku. Za použití motorové řetězové pily, byly stromy odklizeny. Jednotka provedla ještě kontrolu úseku po pilu v Olomučanech a vrátila se na základnu krátce před sedmou ranní.

V kategorii: 2023, Aktuality, Zásahy | No Comments

Výjezd jednotky k prověřovacímu cvičení

Dne 25. 11. 2023 v 8:38 byla jednotka vyslána k hlášenému pádu stromu na osobu v lese někde mezi hřbitovem a černou hlínou. U místního hřbitova čekal oznamovatel, kterým byl velitel jednotky který oznámil jednotce, že se jedná o prověřovací cvičení.
Přibližně 200 metrů jednotka pokračovala pěšky, kde nalezla figuranta a cvičné AED a prováděla dle [...]

V kategorii: 2023, Zásahy | No Comments